Kategori "Lifestyle"

Kamu Kecanduan Mengkhayal? Kenali Gejala Maladaptive Daydreaming

Waspadai maladaptive daydreaming yang bisa mengganggu kehidupan sehari-hari.

Berbagai Cara untuk Beradaptasi di Lingkungan Baru

Untuk kamu yang sering khawatir, inilah tips beradaptasi di lingkungan baru.

Mengisi Waktu Bersantai Kala Libur Semester

Rekomendasi kegiatan untuk mengisi hari-hari liburan.

Menilik Peluang Indonesia dalam Ekonomi Digital

Peluang perkembangan ekonomi digital di Indonesia

Notifikasi Pesan Membuat Kamu Cemas? Itu Tanda Notification Anxiety

Kenali gejala notification anxiety penyebab kecemasan

Hoarding Disorder: Kebiasaan Buruk Menumpuk Barang Tak Berguna di Rumah

Mengenal hoarding disorder, kebiasaan menumpuk barang tak terpakai.